Breaking news:
Trang chủ » , , , » Thủ tướng ra chỉ thị về nâng cao hiệu quả đầu tư

Thủ tướng ra chỉ thị về nâng cao hiệu quả đầu tư

Viết bởi quan lambao on 9 tháng 12, 2012 | 22:41

Tăng cường giám sát tài chính doanh nghiệp, rà soát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được giao đất, nhưng đồng thời tiếp tục xây dựng chế độ ưu đãi đầu tư…

Đó là những nội dung đáng chú ý trong Chỉ thị về loại bỏ các rào cản, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đầu tư vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành công bố danh mục các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng triển khai, trình Thủ tướng ngay trong quý 1/2013.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá, kiến nghị giải pháp phù hợp đối với chính sách động viên, huy động, sử dụng các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, công sản, đặc biệt là đất đai; báo cáo Thủ tướng trong quý 2/2013. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng tài chính của các doanh nghiệp, bảo đảm kỷ luật tài chính, lành mạnh hóa hệ thống tài chính doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó tập trung xây dựng tiêu chí, cơ chế kiểm tra, giám sát tổng mức vay trong nước và vay nước ngoài của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tương quan với tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công Thương, các địa phương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao. Trên cơ sở đó xây dựng Đề án ưu tiên phát triển doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013 - 2020, trình Thủ tướng trong quý 2/2013.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phải chủ trì cùng các địa phương rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cơ chế quản lý đầu tư xây dựng theo hướng bảo đảm thuận lợi, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh; rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, đánh giá, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, trong đó quy định rõ tiêu chí, danh mục các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng triển khai, trình Thủ tướng ngay trong quý 1/2013.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được giao đất, kiên quyết kiến nghị thu hồi đất đối với những dự án đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm so với quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát danh mục các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia; trên cơ sở đó xây dựng danh mục và thứ tự ưu tiên đối với các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia trọng điểm, cần hoàn thành sớm, bao gồm các tuyến đường bộ kết nối các vùng trọng điểm kinh tế, các tuyến đường trục, sân bay, bến cảng, đường sắt có ý nghĩa quan trọng đối với hội nhập kinh tế quốc tế; trình Chính phủ trong quý 2/2013. 

Bộ này cũng có trách nhiệm rà soát để loại bỏ rào cản đối với đầu tư nước ngoài trong một số ngành dịch vụ mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn; xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế để hạn chế các dự án không khuyến khích đầu tư…

Theo VnEconomy
Chia sẻ tin này :

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến

 
Copyright © 2012. Quan Làm Báo - All Rights Reserved
Mọi đóng góp, ý kiến xin gởi đến quanlambao1@gmail.com