Breaking news:
Trang chủ » , » Thư gửi Bloomberg's Business Week

Thư gửi Bloomberg's Business Week

Viết bởi quan lambao on 13 tháng 9, 2012 | 00:35Vấn đề về việc “thông tin loan IFM có thể giải cứu hệ thống ngân hàng VN” đang là sự cố khi Bloomberg's Business Week hiểu nhầm báo cáo của một nhóm tác giả. Mới đây Tiến sĩ Lê Hồng Giang (hiện đang Quản lý danh mục đầu tư ngoại hối, quỹ phòng hộ của Tactical Global Management – Quanlambao111) gửi thư đến Business week đăng trên kinhtetaichinh.blogspot.com.
Tiến sĩ Giang viết, tôi (giangle) vừa gửi bức thư này cho Bloomberg's Business Week về một bài báo của họ loan tin IMF có thể sẽ phải giải cứu hệ thống ngân hàng VN. Mặc dù tôi rất critical với nhiều vấn đề của hệ thống ngân hàng nhưng cách đưa tin rất giật gân và không chính xác như vậy có hại không chỉ cho hệ thống ngân hàng mà còn cho toàn bộ nền kinh tế. 

Tôi nghĩ nhóm tác giả viết báo cáo này (đặc biệt bác Đinh Tuấn Minh) nên lên tiếng. [Update 11/09: Bác Đinh Tuấn Minh trả lời phỏng vấn VNEconomy khẳng định bài báo này đã diễn dịch không chính xác bản báo cáo mà bác ấy là tác giả.]

Dear Ms Uyen and Ms Phang,

I was very surprised to see your article "Vietnam Risks Biggest East Asia IMF Rescue Since 1990s" on Bloomberg's Business Week this morning (http://www.businessweek.com/news/2012-09-06/vietnam-risks-biggest-east-asia-imf-rescue-since-1990s-economy). The title suggests that Vietnam's banking system is on the brink of a collapse and the IMF is about to step in to fund a rescue program. You refer to a recent report to the Economic Committee of the National Assembly as your source, but the report has only one sentence referring to the IMF:

"Chúng tôi cho rằng NHNN nên hình thành một quỹ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được đảm bảo từ nguồn vốn tiết kiệm từ chi tiêu thường xuyên của Chính phủ hoặc từ vay các quỹ tài chính quốc tế mà Việt Nam tham gia, chẳng hạn IMF."

which could be translated as:

"We think SBV should establish a restructuring fund for the banking system which is funded by a cut from the current operating budget of the government or loans from international organisations in which Vietnam is a member, for example the IMF."

I don't see any evidence from the report that Vietnam is going to borrow from the IMF to rescue its banking system as the title of your article suggested. The above sentence is even not a recommendation to borrow from the IMF, it merely suggests the IMF as one of possible funding sources.

Note that this report clearly indicates on page 18 that the analyses, assessments, and conclusions of the report reflect the authors own opinions, not of the Economic Committee or the UNDP Project which funds the report preparation. Thus the report should be seen as an independent research, not the view or opinion of the National Assembly or the government of Vietnam.

Although your article spots on many economic issues in Vietnam, I have to say that the title is very misleading and sensationalised. Unfortunately the distorted perception that Vietnam is about to ask for an IMF rescue has spread out to other venues such as the BBC and RFA. I think Business Week needs a correction to that misleading title and a clarification update to the article.

Yours Sincerely,

Le Hong Giang

Declaration: I know some authors of the report personally but I have no connection with the above mentioned report and no interest in the banking sector in Vietnam. I also have no intention to defend the banking sector or any restructuring program by the government. This letter is my sole opinion

Tạm dịch tiếng Việt:

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bài viết “Nguy cơ Việt nam trở thành quốc gia lớn nhất Đông Á kêu gọi IMF  giải cứu kể từ những năm 1990" trên Business Week của Bloomberg sáng nay.  Tiêu đề cho thấy rằng, hệ thống ngân hàng của Việt Nam đang trên bờ vực của sự sụp đổ và IMF chuẩn bị cho một chương trình giải cứu. Quý vị dẫn nguồn từ một báo cáo gần đây của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhưng báo cáo này chỉ có một câu đề cập đến IMF:

"Chúng tôi cho rằng NHNN nên hình thành một quỹ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được đảm bảo từ nguồn vốn tiết kiệm từ chi tiêu thường xuyên của Chính phủ hoặc từ vay các quỹ tài chính quốc tế mà Việt Nam tham gia, chẳng hạn IMF."

Tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào từ báo cáo rằng, Việt Nam sẽ vay vốn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để giải cứu hệ thống ngân hàng của mình như  tiêu đề  bài viết của quý vị. Câu trích dẫn trên thậm chí còn không phải là một đề nghị vay vốn từ IMF, nó chỉ cho thấy IMF có thể là một trong những nguồn tài trợ khi cần.

Lưu ý trang 18 của báo cáo chỉ rõ,  các phân tích, đánh giá và kết luận của bản báo cáo là của các tác giả chứ không phải của Ủy ban Kinh tế. Dự án do UNDP tài trợ. Vì vậy, báo cáo nên được xem như một nghiên cứu độc lập, không phải ​​quan điểm của Quốc hội hay Chính phủ Việt Nam.

Mặc dù bài viết của quý vị điểm về nhiều vấn đề kinh tế ở Việt Nam, tôi phải nói rằng tiêu đề là rất sai lầm và mang xu hướng giật gân. Thật không may, nhận thức méo mó rằng Việt Nam yêu cầu IMF giải cứu đã lan rộng ra các địa chỉ khác như BBC và RFA. Tôi nghĩ rằng Business Week cần điều chỉnh  tiêu đề gây hiểu lầm và làm sáng tỏ lại trong bài viết.

Tái bút: Tôi biết một số tác giả của bản báo cáo trong quan hệ cá nhân nhưng không có liên hệ nào với bản báo cáo này và không quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Tôi cũng không có ý định  bảo vệ khu vực ngân hàng hoặc bất kỳ chương trình tái cơ cấu nào của chính phủ. Lá thư này là ý kiến ​​riêng của tôi.

Theo http://kinhtetaichinh.blogspot.com 
----------------------------------------------------

Chia sẻ tin này :

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến

 
Copyright © 2012. Quan Làm Báo - All Rights Reserved
Mọi đóng góp, ý kiến xin gởi đến quanlambao1@gmail.com